Moodle

You are not logged in. (Login)

Skip LoginSkip Online Users

Online Users

(last 5 minutes)
None

Välkommen till Naprapathögskolans kurswebb - Moodle
Via Moodle får du tillgång till bland annat kursplaner med litteraturlistor, kursmaterial och kursutvärderingar för samtliga kurser på naprapatprogrammet. Kurserna publiceras terminsvis i anslutning till terminsstart. Naprapathögskolan reserverar sig för eventuella ändringar.

När du skapat ett moodle-konto och loggat in kan du, med hjälp av de kursnycklar som tillhandahålls av Naprapathögskolan innan kursstart, registrera dig på naprapatprogrammets kurser.

Undervisningsmaterial
Undervisningsmaterial från respektive ansvarig lärare i form av tex hand-outs eller power-points kan, om läraren gett sitt medgivande, publiceras på Moodle eller kopieras upp. Detta sker då i anslutning till respektive kursmoment.

Upphovsrätt
Av Naprapathögskolan producerat undervisningsmaterial och annat material, exempelvis men inte begränsat till text, bild, illustration, video och ljudupptagning, är skyddat enligt lagen (1960:729) om upphovsrätt och endast ämnat för internt bruk. Det innebär att materialet ej får visas, kopieras, lagras, distribueras eller på annat sätt nyttjas eller tillgängliggöras utom ramen för utbildningsprogrammet. Nyttjande av upphovsrättsskyddat material inom ramen för utbildningsprogrammet regleras genom Naprapathögskolans avtal med Bonus Copyright Access och sker i enlighet med de villkor som gäller för det avtalet. Den som bryter mot lagen (1960:729) om upphovsrätt kan åtalas av allmän åklagare och dömas till böter eller fängelse i upp till två år samt bli skyldig att erlägga ersättning till upphovsman/rättsinnehavare.